Hello world!

 

— for changing to English, see below —

welkom op de website van Rutger Claassen. Ik ben universitair docent politieke filosofie aan het Instituut Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Op deze site vind je informatie over mijn werk als filosoof. Er zijn veel teksten die je kunt downloaden.

mijn werk ligt voornamelijk op het terrein van de politieke filosofie. Ik besteed veel aandacht aan economische onderwerpen – mijn proefschrift over de grenzen aan de markt (2008) is daarvan een goed voorbeeld; daarin bespreek ik hoe om te gaan met de vraag naar de ‘vermarkting’ van allerlei goederen en diensten. Daarnaast ben ik ook geinteresseerd in onderwerpen als sociale rechtvaardigheid, begrippen van vrijheid en autonomie, verschillende politieke theorieen (liberalisme, conservatisme e.a.).

Naast het meer academische werk (bijna allemaal in het Engels) schrijf ik ook regelmatig stukken voor een wat groter publiek in het Nederlands, waarin ik filosofische theorien en argumenten gebruik om hedendaagse politieke kwesties te verhelderen. In september 2011 zal mijn nieuwe boek uitkomen, Het huis van de vrijheid, waarin ik een breed scala aan politieke controverses belicht vanuit politiek-filosofische opvattingen over de rol van de staat: van het rookverbod in de horeca tot de subsidiering van de kunsten, van integratie en immigratie tot de Nederlandse identiteit.

Momenteel ben ik ook redacteur van Filosofie & Praktijk, een tijdschrift dat eveneens een forum biedt voor auteurs die filosofische inzichten op toegankelijke wijze inzetten in het publieke debat.

Eén reactie op “Hello world!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *