Bio & CV

Here you can find: 

Bio (English) 

Rutger Claassen is a Professor of Political Philosophy and Economic Ethics at Utrecht University. In his work, he focuses on major economic and political institutions, such as democracy, rule of law, markets, property and business corporations. Grounded in philosophy, his research is in continuous discussion with various academic disciplines, such as law, economics, politics and history.

Claassen has made significant contributions to academic and societal discussions. He has authored and co-authored several books and numerous journal articles, addressing pressing societal challenges and suggesting concrete solutions. Currently, Claassen is particularly interested in corporate accountability and governance. He leads a research project titled “The Business Corporation as a Political Actor,” funded by the European Research Council (ERC).

Claassen serves as the Director of the Ethics Institute. In this institute, researchers use ethical reflection to study a range of contemporary topics, from climate justice to technology ethics, health and wellbeing, social justice and democracy. He is also a member of the Board of Utrecht University’s Strategic Theme “Institutions for Open Societies” (IOS) and a Core Team member of the platform on “Markets and Corporations in Open Societies”. In IOS, researchers work together in interdisciplinary teams to address the challenges faced by open societies. Furthermore, Claassen is an active member of the Sustainable Finance Lab. The aim of the Sustainable Finance Lab is a stable and robust financial sector that contributes to an economy that serves humanity without depleting its environment. In the past, Claassen played a key role in developing the interdisciplinary bachelor programme “Philosophy, Politics, and Economics” at Utrecht University.

Claassen actively participates in public discussions on political issues through podcasts, newspaper articles, and television appearances. He has provided input for reports and policy papers for various organizations, such as the Ministry of Finance and the Centraal Plan Bureau. Through his work, he aims to contribute to positive social change and shape academic discourse. For years, he was the co-organizer of a monthly Philosophical Café in Utrecht. For more information, a full CV and some downloads, please visit his personal web page.

Bio (Dutch) 

Rutger Claassen is hoogleraar politieke filosofie en economische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Zijn werk richt zich op belangrijke politieke instituties, zoals democratie en rechtsstaat, en economische instituties zoals markten en eigendom. Zijn bijdrage ligt erin de filosofische fundamenten van deze instituties te ontrafelen, ethische dilemma’s bloot te leggen, huidige instituties te bekritiseren waar nodig en voorstellen voor nieuwe instituties te doen.

Claassen is auteur en co-auteur van verschillende boeken en talrijke tijdschriftartikelen, waarin hij urgente maatschappelijke uitdagingen aan de orde stelt en concrete oplossingen aandraagt. In eerdere onderzoeksprojecten bestudeerde hij de morele grenzen aan de markt, de ‘capability approach’ als rechtvaardigheidstheorie, en politieke opvattingen over vrijheid. Momenteel is Claassen vooral geïnteresseerd in de maatschappelijke en politieke rol van (grote) ondernemingen, en vraagtukken van corporate governance. Hij leidt een onderzoeksproject getiteld “The Business Corporation as a Political Actor“, gefinancierd door de European Research Council (ERC).   

Claassen is directeur van het Ethiek Instituut. In dit instituut gebruiken onderzoekers ethische reflectie om een reeks hedendaagse onderwerpen te bestuderen, van klimaatrechtvaardigheid tot technologie-ethiek, gezondheid en welzijn, sociale rechtvaardigheid en democratie. Hij is ook lid van het programmateam van het universitaire Strategische Thema “Institutions for Open Societies” (IOS) van de Universiteit Utrecht en kernteamlid van het platform “Markets and Corporations in Open Societies”. In IOS werken onderzoekers samen in interdisciplinaire teams om de uitdagingen van open samenlevingen aan te pakken. Daarnaast is Claassen actief lid van het Sustainable Finance Lab. Het doel van het Sustainable Finance Lab is een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mensheid dient zonder het milieu uit te putten. Eerder in zijn loopbaan speelde Claassen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het interdisciplinaire bachelorprogramma “Philosophy, Politics and Economics” aan de Universiteit Utrecht. 

Claassen neemt actief deel aan publieke discussies over politieke onderwerpen via podcasts, krantenartikelen en mediaoptredens. Hij heeft bijdragen geleverd aan rapporten en beleidsstukken voor verschillende organisaties, zoals het Ministerie van Financiën en het Centraal Plan Bureau. Met zijn werk wil hij bijdragen aan positieve maatschappelijke verandering en het academisch discours. Jarenlang was hij medeorganisator van een maandelijks Filosofisch Café in Utrecht. Voor meer informatie, een volledig CV en downloads, kunt u zijn persoonlijke website bezoeken.    

Short Bio (English) 

Rutger Claassen, professor of political philosophy and economic ethics at Utrecht University, examines crucial economic and political institutions, such as democracy and the market. His contribution lies in unraveling the philosophical foundations of these institutions, exposing ethical dilemmas, criticizing current institutions where necessary and making proposals for new ones.   

As the author of several publications, he contributes to both academic and societal discussions, addressing pressing challenges and proposing solutions. He currently leads the ERC-funded research project “The Business Corporation as a Political Actor,” in which he examines the social role of (large) corporations, and looks at possible corporate governance reforms. Claassen is director of the Ethics Institute, where contemporary ethical issues are examined, from climate justice to technology ethics. He is also involved in the board of the interdisciplinary Strategic Theme “Institutions for Open Societies” at Utrecht University and an active member of the Sustainable Finance Lab. Claassen actively participates in public discussions through various media and has contributed to policy papers for agencies such as the Ministry of Finance. His work strives for positive social change and academic enrichment. Visit his personal website for more information.  

Short Bio (Dutch) 

Rutger Claassen, hoogleraar politieke filosofie en economische ethiek aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt cruciale economische en politieke instituties, zoals de democratie en de markt. Zijn bijdrage ligt erin de filosofische fundamenten van deze instituties te ontrafelen, ethische dilemma’s bloot te leggen, huidige instituties te bekritiseren waar nodig en voorstellen voor nieuwe instituties te doen.  

Als auteur van verschillende publicaties draagt hij bij aan zowel academische als maatschappelijke discussies, waarbij hij urgente uitdagingen adresseert en oplossingen aandraagt. Momenteel leidt hij het ERC-gefinancierde onderzoeksproject “The Business Corporation as a Political Actor“, waarin hij de maatschappelijke rol van (grote) bedrijven onderzoekt, en kijkt naar mogelijke hervormingen van het ondernemingsbestuur. Claassen is directeur van het Ethiek Instituut, waar hedendaagse ethische vraagstukken worden onderzocht, van klimaatrechtvaardigheid tot technologie-ethiek. Hij is ook betrokken bij het programmateam van het interdisciplinaire Strategische Thema “Institutions for Open Societies” van de Universiteit Utrecht en actief lid van het Sustainable Finance Lab. Claassen neemt actief deel aan publieke discussies via diverse media en heeft bijdragen geleverd aan beleidsstukken voor instanties zoals het Ministerie van Financiën. Zijn werk streeft naar positieve maatschappelijke verandering en academische verrijking. Bezoek zijn persoonlijke website voor meer informatie. 

Short CV 

ACADEMIC POSITIONS 

2018- Professor of Political Philosophy & Economic Ethics, Department of Philosophy & Religious Studies, Utrecht University. 

2013-2018   Associate Professor of Ethics & Political Philosophy, Department of Philosophy & Religious Studies, Utrecht University 

2008-2012  Assistant Professor of Political Philosophy, Institute of Political Science, Leiden University (2008-2012). 

2003-2008  Junior Professor at Department of Philosophy, Utrecht University. Coordinator of MA-program ‘Filosofie in Bedrijf’ 

2023 Visiting scholar at the Department of Politics and International Relations/Center for the Study of Social Justice, Oxford University.

2007  Visiting scholar at Humboldt University, Berlin (Spring). 

2005  Visiting scholar at University of Michigan (Fall Semester).  

EDUCATION 

Main diplomas 

2003-2008  Ph.D. in Philosophy, Utrecht University (Defense: May 23rd, 2008). Dissertation: The Market’s Place in the Provision of Goods. Supervisors: Marcus Düwell (Utrecht University) and Elizabeth Anderson (University of Michigan). 

1997-2003   Doctoraal (combination of BA and MA) in Philosophy, Utrecht University. Cum laude. 

1996-2002  Doctoraal (combination of BA and MA) in Law, Utrecht University. Cum laude. 

AREAS OF SPECIALIZATION AND INTEREST  

Areas of specialization: ethics & economics, theories of distributive justice (especially capability approach), theories of commodification, markets and capitalism. 

Areas of interest: normative political theories (liberalism and its rivals), democratic theory, normative ethics, business ethics.  

ADMINISTRATIVE/COORDINATING POSITIONS  

2024 Member of UU Expert group collaborations with fossil industries (advisory committee to the Board of the university)

2023- Director of the Ethics Institute at Utrecht University.

2023 Member of the Programmateam of the UU Strategic Theme “Institutions for Open Societies”.

2019- Member of the Programmaraad of the Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW).  

2019, June Member of Visitation Committee for the Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), at the University of Amsterdam.  

2017- Member of Core Team of Platform “Markets and Corporations in Open Societies”, Utrecht University.  

2015-2020 Developer and first Program Director of a new Bachelor-programma in Philosophy, Politics, and Economics (PPE), started september 2018. 

2015-2020 Member of the Committee for the Section Ethics & Practical Philosophy of the Dutch Research School of Philosophy (OZSW). 

2015-2016 Member of Faculty Council of the Faculty of Humanities, Utrecht University. 

2014-2020 Coordinator of Pillar “Sustainability and Resilience”, together with prof. M. Düwell (one of the five pillars of Utrecht University’s Strategic Theme “Institutions for an Open Society”). 

2013-2015  Member of Examination Committee for all Bachelor Programs in Philosophy & Religious Studies, Utrecht University. 

2009-2012  Member/Chair of Educational Committee Bachelor Political Science, Institute for Political Science, Leiden University.  

2009-2012  Member/Chair of Educational Committee Master Political Science, Institute for Political Science, Leiden University.  

2008-2011  Member of ICT-Committee, Faculty of Social Sciences, Leiden University  

2003-2008  Member of Admissions Committee and Examination Committee, MA program Philosophy of Business, Utrecht University. 

AWARDS  

EJPT Carlo Argenton Memorial Prize, 2021

2e prijs van de NVBe Jaarprijs, 2021 (Nederlandse Vereniging voor de Bio-ethiek)

Outstanding Article Award of 2018, 19 aug 2019

ERC Consolidator Grant 2019, 2019

Dissertatieprijs Onderzoeksschool Ethiek, 2008

What it is to do Philosophy, in 80 words 

Philosophy is hard work, and while it can be rewarding it can also be frustrating. The philosophy quote admirably captures the essence, and has been a source of consolation for me at times when things didn’t work out:  

‘Any effort in philosophy to make the obscure obvious is likely to be unappealing, for the penalty of failure is confusion while the reward of success is banality. An answer, once found, is dull; and the only remaining interest lies in a further effort to render equally dull what is still obscure enough to be intriguing. In this recognition that my book may be more stimulating for its failures than for its successes, I find some consolation for its shortcomings  

(from: Nelson Goodman, The Structure of Appearance (3rd ed.), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1977)