In the media

Highlights 

 • “Het bedrijfsbestuur in balans” Sustainable Finance Lab, Utrecht, 29 januari 2024.  Video
   
 • ‘Winst voor iedereen?’ De Futuristen i.s.m. Nieuw Utrechts Toneel, Tivoli Vredenburg, Utrecht, 21 september 2023.  Video
   
 • ‘Industrial Policy for a Sustainable European Economy: Toward Ownership that Works for People’, met Marija Bartl. In: Transformative Private Law Blog, 3 november 2023.  Article
   
 • ‘Bedrijf moet niet alleen aandeelhouder dienen’ met Dirk Schoenmaker en Jeroen Veldman, NRC Handelsblad, 2 november 2023, pp. 18-19.  Article
    Herdrukt als ‘Ander bedrijfsbestuur nodig voor vergroten bestaanszekerheid’, ESB-blog, 1 november 2023.  Article
   
 • ‘Van VOC naar KLM. Hoe verantwoord is het bedrijfsleven? Een gesprek met Rutger Claassen’. Podcast De Nieuwe wereld, 30 augustus 2022  Video
   

2024 

 • “Het bedrijfsbestuur in balans” Sustainable Finance Lab, Utrecht, 29 januari 2024.  Video
   
 • Rutger Claassen, Jeroen Veldman, “Goed bedrijvenbeleid: Er is meer nodig dan normeren en beprijzen”, Me Judice, 10 januari 2024.  Article
   

2023 

 • ‘Winst voor iedereen?’ De Futuristen i.s.m. Nieuw Utrechts Toneel, Tivoli Vredenburg, Utrecht, 21 september 2023.  Video
   
 • Interview voor thema-uitzending polarisatie, Kunststof, NPO Radio 1, 21 november 2023.  Video
   
 • Interview voor RTL Nieuws over dubieuze grondhandel, 11 april, 2023.  Video1
     Video2
   
 • ‘De toekomst van bedrijven: van winst naar waarde.’ Podcastserie van de Van Mierlo Stichting. 19 december 2023.  Interview
   
 • ‘Labour’, POD-cast series Travelling Concepts on Air, Utrecht, september 2023.  Interview
   
 • ‘Politieke partijen zetten in op ‘brede welvaart’’, met Kees Cools, in: Economisch-Statistische Berichten, 108(4827), pp. 536-539. 2023.  Article
   
 • ‘Industrial Policy for a Sustainable European Economy: Toward Ownership that Works for People’, met Marija Bartl. In: Transformative Private Law Blog, 3 november 2023.  Article
   
 • ‘Economische democratie’, in: Idee, nr. 222, oktober 2023, pp. 54-57  Article
   
 • ‘Bedrijf moet niet alleen aandeelhouder dienen’ met Dirk Schoenmaker en Jeroen Veldman, NRC Handelsblad, 2 november 2023, pp. 18-19.  Article
    Herdrukt als ‘Ander bedrijfsbestuur nodig voor vergroten bestaanszekerheid’, ESB-blog, 1 november 2023.  Article
   
 • ‘Universiteit omarmt de Zon der gerechtigheid’, DUB, 25 september 2023.  Article
   
 • ‘Omtzigts dubbelslag overstijgt links en rechts, en kent een diep historisch verband. Maar er zijn ook zwakkere kanten aan zijn verhaal’, Volkskrant 1 september 2023, p. 24.  Article
   

2022 

 • “Geld verdeelt”, over vermogensongelijkheid in Nederland. Debatcentrum Arminius Rotterdam, 29 november 2022.  Video
   
 • Interview voor Marnix Kluiters, ‘Op weg naar de politieke onderneming’, podcast Ecosofie: duurzame gesprekken. 19 december 2022.  Interview
   
 • Interview voor Pieter Couwenbergh, ‘Geef naast aandeelhouders ook belanghebbenden zeggenschap in bedrijf’, Financieel Dagblad, 18 november 2022.  Interview
   
 • Interview voor Daan Ballegeer, ‘Greenpeace in de raad van Shell? Economen: ‘Bedrijven moeten maatschappelijk belang beter verankeren’’, Volkskrant, 17 november 2022.  Interview
   
 • Marijn Jongsma, ‘De compensatiemaatschappij is een doodlopende weg’, Financieel Dagblad, 24 september 2022.  Interview
   
 • Interview voor dr. Kelder & Co. ‘Pleidooi voor het decenniadenken’. NPO radio 1, 17 september 2022.  Interview
   
 • Interview voor Marnix Verplancke. ‘Hoe geld ons bevrijdt en inperkt,’ Filosofie Magazine, maart 2022, pp. 33-35.
 • Interview Jeroen van Raalte, Zeventien Miljoen kapitalisten’, Groene Amsterdammer, jaargang 146, no. 13, 2022, pp. 34-37.  Interview
   
 • Interview Sonia Sjollema en Sonia van Wenum, “De publieke rol van bedrijven – interview met politiek filosoof Rutger Claassen”, 20 juni 2022.  Interview
   
 • Interview voor Birte Schohaus, Jilles Mast, Merel de Buck, “NAM, Shell en de overheid verdoezelden de risico’s van lucratieve gaswinning”, Follow the Money. 1 juli 2022.  Interview
   
 • ‘‘Our corporate overlords’, co-authored with Michael Bennett, The Journal of Politics Blogpost, 1 march 2022.  Article
   
 • ‘Nieuwe corporate governance code kan beter’, met Peter Blom en Karen Maas. Mejudice, 6 mei 2022.  Article
   
 • ‘Voorbij het kapitalisme?’, Beste-ID, 15 december 2022.  Article
   

2021 

 • Panellid bij rondetafelgesprek ‘werken om te leven, of leven om te werken?’, Utrecht Union, 4 oktober 2021. Video
   
 • ‘Waarom we de macht van grote bedrijven moeten beteugelen’. Interview voor Studium Generale, 31 maart 2021. Video.  
 • ‘MVO-beleid van Staatsdeelnemingen: voorbeeld voor velen?’, Position paper voor vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer, 15 november 2021. Article 
 • ‘De legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie. Een politiek-theoretische benadering’, Working Paper Serie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), nr. 43. 2021. Article
 • ‘De rechtsstaat als ambtsstaat – hoofdrol voor het theater’, in: website Nederland Rechtsstaat, 5 augustus 2021. Article
 • ‘Een ‘social audit’ dwingt tot ondernemen op maatschappelijke waarde’, in Economisch Statistische Berichten, jaargang 106, no. 4795, 2021, pp. 130-133. Article
 • ‘Geef burgers een rol in het beoordelen van bedrijven’, in: NRC Handelsblad, 8 juni 2021. Article
 • ‘Geef China van katoen. Bedrijven als politiek activisten’, in: Groene Amsterdammer, jaargang 145, nr.30, pp. 42-45, 2021. Article
 • ‘Het is klaar met het kapitalisme dat vooral de aandeelhouder dient’, met Kees Cools. In: Volkskrant, 16 februari 2021. Article
 • ‘Politieke partijen zetten in op reparatie kapitalisme’, met Kees Cools. In: Economisch Statistische Berichten, jaargang 106, no. 4794, 18 februari 2021; pp. 106-109. Article
   
 • Geïnterviewd voor Anna Dijkman en Jean Dohmen, ‘Het neoliberalisme gaat op de schop, zeggen politici in verkiezingstijd’, Financieel Dagblad, 6 maart 2021.  Interview
   
 • Geïnterviewd voor Mariska Jansen, ‘Wanneer polarisatie de klas bereikt’, in: Filosofie Magazine, nr. 3, 2021.  Interview
   
 • Geïnterviewd voor Podcast Peter Bloom, podcast series ‘Another World is Podable’, February 26, 2021.  Interview
   

2020 

 • Radio-interview over overheidssteun in tijden van Corona, in Kelder en co, Radio 1, 5 september 2020. Video.  
 • ‘When the Economy Crashes, who Pays the Bill?’, Lecture for Covid-19 Webinar Series, Studium Generale Utrecht University (20-4-2020). Video.  
 • Geïnterviewd voor Laura van Baars, ‘Het is een worstelwedstrijd met grondrechten voor Arie Slob’, Trouw, 11 november 2020. Interview.  
 • Interview voor NPO Radio 1 Podcast serie “Ronnie. Op zoek naar een utopie”, aflevering 3, “Spullen”. 2 november 2020. Interview.   
 • Geïnterviewd voor Laura van Baars, ‘Hoe meer staatsgezag kan helpen tegen oplopende corona-agressie’, Trouw, 10 oktober 2020. Interview
 • Geinterviewd voor Diederik Baazil, ‘Voorbij de aandeelhouders’, Groene Amsterdammer, jaargang 144, no. 41, 8 oktober 2020, pp. 40-44. Interview.   
 • ‘Het recht van de sterksten’, door Jonathan Witteman. Interview in Volkskrant, 11 april 2020. Interview
 • ‘Een concurrentiestrijd om het publiek belang’ in Markt & Mededinging, nr. 4-5, 2020, pp. 217-218. DOI
 • ‘De intelligente lockdown. Een ‘dashboard’ van drie dimensies in onze vrijheid’, in: Reeks Ethische Annotaties Ethiek Instituut, no. 7, 8 juni 2020. Article.  
 • Herpublicatie: als ‘Een dashboard voor een intelligente lockdown’, in: Socialisme & Democratie jaargang 77, no. 6, 2020, pp. 26-41 Article

2019 

 • ‘Bedrijven hebben grote invloed – daar horen plichten bij’, met Jan-Koen Sluijs, NRC Handelsblad, 25 juli 2019. Article

2018 

 • Annemiek Leclair, ‘Minder moeten, meer leven’, Vrij Nederland juni 2018, pp. 116-119. Interview.  
 • ‘From Ownership to Access. A Philosophical Perspective on the Rise of Access-Based Consumption’, met Yara al Salman. In: Ars Aequi, jaargang 67, juli/augustus 2018, pp. 566-576. Article/Article
 • ‘Systeembanken? Systeembedrijven’, Blog Bij Nader Inzien, 30 maart 2018. Article

2017 

 • Conny van der Meer, ‘Voortdurende waakzaamheid op onze vrijheid is nodig’, Human.nl, 9 november 2017. Interview.  
 • ‘Solidarität! Aber mit wem?’, in: Joachim Helfer, Marco Meyer, Klaus Wettig (eds.), Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, Steidl Verlag, 2017, pp. 11-21. Article
 • ‘A National Research Agenda and the Self-Understanding of Modern Universities’, with Marcus Duwell, in: The Dutch National Research Agenda in Perspective. A Reflection on Research and Science Policy in Practice, Beatrice de Graaf, Alexander Rinooy Kan and Henk Molenaar (eds.), Amsterdam University Press, 2017, pp. 193-207. DOI.  
 • ‘De publieke rol van bedrijven. Macht en verantwoording in een democratische rechtsstaat.’ Ethische Annotatie nr. 4, Ethiek Instituut Universiteit Utrecht, 2017. 21 pp. Article

2016 

 • ‘Vooruitgangspessimisme: hebben we onze beste tijd gehad?’, in: Wijsgerig Perspectief jaargang 56, nummer 2, 2016, pp. 35-41. 
 • ‘De onafhankelijke universiteit: een lastig idee’, met Josine Blok, Marcus Duwell, Ido de Haan, Remco Raben. In: DUB (Utrechts Universiteitsblad),16 maart 2016. Article
 • ‘Zakendoen, hier en in het buitenland – een ethische blik’, Webdossier Institutions for Open Societies, 9 mei 2016. Article
 • ‘Toerisme in de tropen. Een verhaal over schurende verhoudingen’, in Socialevraagstukken.nl, 6 augustus 2016. Article.  

2015 

 • Debat over ‘vrijheid van meningsuiting’, met Theo de Wit en Johan Braeckman,  Filosofisch Kwintet (Human TV, NPO1), 21 juni 2015. Video.  
 • Debat over ‘De crisis in de democratie’, met Willem Schinkel en Rutger Bregman, in: Buitenhof (NPO 2), 4 januari 2015. Video.  
 • Jan Schippers, ‘Welvaart is beter dan welvaart’, in: Zicht (wetenschappelijk tijdschrift SGP), no. 1, 2015, pp. 7-14. Interview.  
 • ‘Economische beleidsanalyses – een filosofische blik’. Rapport in opdracht van het Centraal Plan Bureau, met Ingrid Robeyns. (60 pp.). 2015. Article
   
 • ‘Recht op gelijke vrijheid’, in: Liberaal Journaal, December 2015, p. 12.  
 • ‘The Triple Democratic Deficit in University Governance’, met Marcus Düwell, in: Krisis, no 2, 2015, pp. 43-49. Article.  
 • ‘Tolerantie: een religieuze grondslag voor het liberalisme?’, in: Christen Democratische Verkenningen, jaargang 35, zomer 2015, pp. 59-65. Article.  
 • ‘Arbeid’, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 44-45. 
 • ‘Basisinkomen’, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 63-64. Article
 • ‘Werknemersdemocratie, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 603-604. Article
 • ‘Vrije tijd’, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 588-589. Article
 • ‘Bredere kijk op mededingingsrecht gewenst’, met Anna Gerbrandy, in: www.mejudice.nl, 25 februari 2015. Article
 • ‘Eenzaam? Koop gezelschap!’, in: De Groene Amsterdammer 139 (7), 12 februari 2015, pp. 26-31. Article

2014 

 • Marjan Slob, ‘Ecologische grenzen aan het menselijk bestaan’, in: Mensenrechten in beweging: privacy, klimaatverandering en de internationale rechtsorde (Nieuw Amsterdam, 2014). 
   
 • Peggy Schijns, ‘Casestudy Vet Rauwer’, Achtergrondstudie bij rapport Leefstijlbeinvloeding, Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2014. 
 • Coen Brummer, ‘Ik geloof niet in een holy grail van vrijheid’, in Idee februari 2014, pp. 40-44. Herdrukt in Coen Brummer (red.), Vuile handen. Michael Ignatieff en andere politieke denkers over de strijd tussen ideeën en macht (Elsevier Boeken Amsterdam, 2015), pp. 41-50. 
 • ‘Economic Inequalities as a Problem for Liberal Thought’, in: Idee 35 (6)(2014): 12-16. Article
 • ‘Concurreren of samenwerken? Over bedrijfsethiek en de grenzen van het mededingingsrecht’, in: Filosofie & Praktijk 35 (4)(2014): 19-33. 

2013 

 • Maarten Muns, ‘Winst is voor de bank, verlies voor de burger’, Kennislink, 13 april 2013. Interview.  
 • Suzanne van den Eynden, ‘Waarom we nooit genoeg hebben’, in: Filosofie Magazine, jaargang 21 no. 4, april 2013, pp. 44-49. 
 • ‘What to Think of Europe? As a Liberal’, in Idee 34(6)(2013): 6-9. Article
 • ‘Justice: Constructive or Reconstructive?’, in: Krisis (1)(2013): 28-31. Article
 • Er bestaat geen recht op kapitaal’, in: De Groene Amsterdammer 137 (33), 15 augustus 2013, pp. 30-33. Article
 • ‘Waar moet je onmenselijkheid anders aan afmeten?’, met Marcus Düwell. NRC Handelsblad 13 juni 2013, p. 15. Article

2012 

 • Optreden in Filosofisch Kwintet (presentatie: Clairy Polak & Ad Verbrugge), Omroep Human, Nederland 1, 24 juni 2012. Video.  
 • Ivana Ivkovic, ‘Gun de mensen hun slechte keuzes’, in: Filosofie Magazine, jaargang 20, no 5, mei 2012, pp. 26-29. 
 • Lex Bohlmeijer, interview in Casa Luna, Radio 1, 26 april 2012. 
 • Corina de Feijter, ‘Rutger Claassen over het ideaal van de autonome burger’, De eerstelijns, jaargang 4, editie 2, april 2012, pp. 42-44. 
 • Pieter Hilhorst, ‘Vrijheid’ (VARA), Nederland 2, 18 april 2012 (onderdeel van documentairereeks over vrijheid, gelijkheid en broederschap). Video.   
 • Vincent Bongers, ‘Laat niet iedereen zijn gang gaan’, in: Mare (blad Universiteit Leiden), 26 januari 2012. 
 • Wilfred van de Poll, ‘Autonomie, daar gaat het om’, in: Trouw 3 januari 2012. Interview
 • ‘Verplicht brocolli eten’, in: Filosofie & Praktijk 33 (4)(2012): 66-72. 
 • ‘Markten zijn overal’, in: Beleid & Maatschappij, 39(4)(2012): 449-454. Review van Michael Sandel, What Money Can’t Buy (Allen Lane, 2012). Article
 • ‘Vrij en verantwoordelijk, op z’n sociaal-democratisch’, Socialisme & Democratie 69 (1/2)(2012): 36-46. 

2011 

 • Peter Giessen, ‘Iedereen neemt toch gezondheidsrisico’s’, in: Volkskrant, 17 december 2011. Interview
 • ‘De bindingsangst van sociaal-democraten’, Socialisme & Democratie 68 (10/11)(2011): 61-70. 
 • ‘De staat en het goede leven’, Socialisme & Democratie 68 (7/8)(2011): 23-30. 
 • ‘Van vrijheid naar vrijzinnigheid…en weer terug?’ (review van D. Pels & A. van Dijk (red.), Vrijzinnig paternalisme) (25 oktober 2011). Article
 • FD Networks (bijlage Financieel Dagblad), 17 maart 2011, p. 15. 

2010 

 • ‘Kunstsubsidies: een oefening in tegendenken’, Socialisme & Democratie 67 (12) (2010): 20-27. 
 • ‘Politieke deugden in coalitieland’, in: Filosofie & Praktijk, 31(2)(2010): 28-31. 
 • ‘De markt als paard van Troje’, Socialisme & Democratie 67 (1/2)(2010): 35-45. 
 • ‘Van privaat naar publiek denken’, in: Friesch Dagblad, 8 december 2010, p. 5. 
 • ‘De ondraaglijke lichtheid van het debat’ in: Socialisme & Democratie, 67 (7/8)(2010): 3. 
 • ‘Winst maken met een schoon geweten’, in: De Groene Amsterdammer 134 (25), 24 juni 2010, p. 14-17. Article.  
 • ‘De sociaal-democratie in de herhaling?’ (over Tony Judt’s Ill fares the land), (10 mei 2010). 

2009 

 • Hedda Maria Post, Human (tijdschrift Humanistisch Verbond), Winter 2009, pp. 10-13. 
 • Wieger Hemmer, De andere wereld, Ikon, radio 1 22 november 2009. 
 • Theodor Holman, Oba Live (radio 5), 20 november 2009. N.a.v. Socrateslezing. 
 • ‘Van morele vrijstelling naar morele vergunning. Pleidooi voor een publieke ethiek voor de financiële sector’, Socialisme & Democratie 66 (12)(2009): 49-59.  
 • ‘Over hele en halve markten’ (met Paul de Beer), Socialisme & Democratie 66 (10)(2009): 16-19 
 • ‘Beheers het vuur van de markt’, in: Volkskrant, 18 november 2009, p. 11. Article
 • ‘Duidelijke politiek’, in Socialisme & Democratie, 66 (7/8)(2009).  
 • ‘Zin en onzin van mobiliteit’, in: Connect (Magazine van GITP), voorjaar 2009, p. 29-31. 
 • ‘Laat keuze tussen 65 en 67 vrij’, in: Volkskrant, 28 maart 2009, p. 9. Article

2008 

 • Gerard Klaassen, over kredietcrisis, Kruispunt (KRO), Radio 1, 5 oktober 2008. 
 • Anton de Wit, ‘Marktwerking is niet goed of fout. Het gaat erom wat we ermee doen’, in Filosofie Magazine, nr 7. 2008 (over dissertatie). Interview
 • Radio Holland Centraal, 12 mei 2008 (over dissertatie) 

2008 

 • ‘Voorbij de reguleringsreflex’, Socialisme & Democratie 65 (12)(2008): 17-22. 
 • ‘Vrijzinnig waar mogelijk, moralistisch waar nodig’, Socialisme & Democratie 65 (7/8)(2008): 70-78. 
 • ‘De prijs van de best deal’. Socialisme & Democratie 65 (5)(2008): 47-56. 
  Book review essay of Alberto Alesina & Francesco Giavazzi, The Future of Europe – Reform or Decline (MIT, 2006); Theo van de Klundert, Vormen van kapitalisme (Lemma, 2005); Robert Reich, Supercapitalism (Alfred Knopf, 2007); Richard Sennett, The Culture of the new Capitalism (Yale University Press, 2006).    
 • ‘Boekbespreking: Een broze consensus over de verzorgingsstaat’, in: Filosofie & Praktijk 29 (2)(2008): 58-64.  
  Book review essay of Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing (eds). Gelijk. Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal (Van Gennep / De Balie, 2006); Ewald Engelen, Anton Hemerijck en Willem Trommel (eds.). Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat (Lemma, 2007). 
 • ‘Wie bewaakt de bewakers?’, in: Socialisme & Democratie, 65 (10)(2008). 
 • ‘Spel van baan en beloning’, in: Socialisme & Democratie 65 (3)(2008): p. 3. 
 • ‘Habermas’ blinde vlek’, in: Socialisme & Democratie. 65 (4)(2008), p. 4-5. 
 • ‘Dertig uur is genoeg’, in: U-blad (weekblad van de Universiteit Utrecht) 13 maart 2008, p. 22. Article.  
 • Markt en zorg. Filosofische grensverkenningen (Utrecht: NIZW, 2008). 36 pp. 

2007 

 • Felix Rottenberg, ‘Omdat ik het zeg’ – debatprogramma over opvoeding en democratie (televisie, RVU & VPRO), 7 oktober 2007. 
 • Marcel Ham, ‘De markt heeft een moraal. Filosoof Rutger Claassen over de producten “zorg” en “veiligheid”, TSS (Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken), jaargang 61, nr. 7/8. 2007, pp. 4-7.  
 • BNR Radio, 13-4-2007, over artikel 30-urige werkweek. 
 • ‘Kindertijdwerk. Een pleidooi voor de 30 urige werkweek’, in: Socialisme & Democratie 64 (1/2)(2007): 57-67. 
 • ‘Marktwerking kan morele praktijken eroderen’, in: Lessen in marktwerking. Christen-Democratische Verkenningen, Herfst 2007, 69-78. Article.  
 • ‘De afnemende meeropbrengsten van groei. Een verklaring vanuit de aantasting van fictieve marktgoederen’, in: Jasper van der Steen (red.), “Geld speelt geen rol”. Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn? (Hilversum: Hiteq Centrum van innovatie, 2007), 69-74.  
 • ‘Schoonheid en commercie’ in: Socialisme & Democratie, 64 (6)(2007), p. 3. 
 • ‘Het ideale evenwicht’ (Op naar de 30-urige werkweek), in: Trouw (Letter &Geest), 31 maart 2007. Article

2006 

 • Marjolein Versteeg, ‘Rutger Claassen’, in Ublad. Weekblad van de Universiteit Utrecht,  27-4-06, p. 14-15. 
 • Bianca Looman, ‘Rutger Claassen: “Informele zorg is het meest ideaal”’, in: Markant. Maandblad voor de gehandicaptensector, 11(4), mei 2006, p. 28. 
 • ‘De verbeelding krijgt een kans’, in: De Helling, nr. 3, Herfst 2006, 22-24. 
 • ‘De media: marktplaats of plaats voor ontmoeting?’, in:  Socialisme & Democratie 63 (5)(2006): 15-23.  
 • ‘De TV-therapeut helpt u graag. Coachprogramma’s en de moralisering van het privé-leven’, in: Filosofie Magazine 15 (8)(2006), p. 46-51. 
 • ‘Politiek als soap en als drama’, in Socialisme & Democratie 63 (7/8)(2006): p. 3.  
 • ‘De vrije markt heeft betere mensen van ons gemaakt’, in: Filosofie Magazine, 15 (6)(2006), p. 44-49. 
 • ‘Economische groei en de jeugd van tegenwoordig’, in: Waterstof nr. 14, mei 2006.  
 • ‘Economische groei en de hedendaagse jeugd’, in: NRC Handelsblad, 22 april 2006. Article.  
 • ‘Het komische en het religieuze’, in Socialisme & Democratie 63 (3)(2006), p. 4-5.  
 • ‘Zachte dwang. Hoe organisaties, klanten en werknemers elkaar in de tang nemen’, in Filosofie Magazine, 15 (2)(2006), p. 16-20. 

2005 

 • Annemiek Schrijver, IKON Live (televisie, Ned. 1), 10 april 2005. 
 • ‘Schaarste in een wereld van overvloed. De aantrekkingskracht van een alternatief. Vraaggesprek met jurist en filosoof Rutger Claassen, april 2005’, in: John Habets & Henk Gloudemans (2005). Gezichten van globalisering. Utrecht: Stichting WereldDelen, p. 131-144. 
 • Frank Mulder, ‘De onbehaaglijke zoektocht naar erkenning’, in: Roodkoper, Juli 2005, p. 15.  
 • Herien Wensink, ‘Talent: Rutger Claassen (26)’ in: Elsevier, 28 mei 2005.  
 • John Habets & Henk Gloudemans, ‘Schaarste in een wereld van overvloed’, in: Wereld Delen, nr. 31, april 2005, p. 5-8. 
 • Diewertje Blok, Dolce Vita, KRO radio 747, 26 april 2005.  
 • Dirk Koppes, ‘De begeerte voorbij’, in: Carp, nr. 6, 26 april 2005, p. 8-11. 
 • Twan van Lierop, ‘Steeds meer kan ook teveel worden’, in: Brabants Dagblad, 9 april 2005. (gedeeltelijk ook in Eindhovens Dagblad en Provinciale Zeeuwse Courant
 • Jellie Brouwer, NPS Kunststof, Radio 1, 30 maart 2005.  
 • Leon Heuts, ‘Het onbehagen in de cultuur: gefrustreerd? asociaal? hysterisch?’, in: Trouw & Filosofie Magazine, 25 maart 2005, p. 13. Interview
 • Werner Trio, Alinea, Radio Klara (Belgie), 16 februari 2005.  
 • Jan-Hendrik Bakker, ‘De druk op gezin en relaties’, in: Haagsche Courant, 29 januari 2005; en ‘Om de kwaliteit van het leven’, idem, 12 februari 2005. 
 • Cees Veltman, ‘Goddank er komt weer schaarste’, in: Volzin, jaargang 4, nummer 1, 14 januari 2005, p. 22-25. 

2005 

 • ‘De plaats van de markt: nieuwe controverses’. In Socialisme & Democratie 62 (12)(2005): 48-55. 
   
 • Book review essay of Martha Ertman & Joan Williams (eds.), Rethinking Commodification (New York University Press, 2005); Eelke de Jong (ed.), Markt en waarden (Valkhof Pers, 2004); Colin Williams, A Commodified World? (Zed Books, 2005). 
 • ‘Doorbraak, personalisme, socialisme. De geschiedenis en actualiteit van drie politiek-ethische leerstukken’. In: Gamma (blad van Stichting Teilhard de Chardin), 12 (4)(2005), p. 41-48. 
 • ‘Wat moeten we aan met blind natuurgeweld?’, in Filosofie Magazine, 14 (8)(2005), p. 14-17. 
 • ‘Kloofdenken’. In: Socialisme & Democratie 62 (6)(2005), p. 3. 
 • ‘Echte welvaart! Maar wat is echte welvaart?’. In Waterstof 1 (6)(2005). 
 • ‘Economie van verlangen schept schaarste’, in: Financieel Dagblad, 17 juni 2005, p. 9.  
 • ‘Scheppen zonder te verslinden. Handleiding voor een leven in overvloed’. In: Filosofie Magazine 14 (3)(2005), p. 14-17.  
 • ‘De utopie van de strijd’. In: Waterstof 1 (2)(2005). 

2004 

 • ‘De Nederlander pendelt tussen depressie en manie’ (over SCP-rapport). In: Filosofie Magazine 13 (10)92004/2005), p. 24-27. 
 • Edith Boeker, Het Klooster, KRO radio 747, 5 december 2004. 
 • Wim Brands, De Avonden, VPRO radio 747, 29 november 2004.  
 • Eduard Sloot, ‘Waarom mensen nooit genoeg hebben’, in: Nederlands Dagblad, 12 november 2004. 
 • Peter Giesen, ‘De oneindige begeerte’, in: Volkskrant (katern Reflex, p. 15), 23 oktober 2004. 
 • ‘Wat zou Banning van het beginselmanifest vinden?’. In: Socialisme & Democratie 61 (10/11)(2004): 57-61. 
 • ‘Het eindeloze tekort van een gefrustreerde aap’. In: Filosofie Magazine, 13 (8)(2004), p. 42-49. 
 • ‘Hoe overleven we de globalisering? Een mondiaal bewustzijn vereist ethische training’. In: Filosofie Magazine 13 (7)(2004), p. 20-25. 
 • ‘Balanceren tussen uitsluiting en overbelasting’. In: Onze Wereld 47 (6)(2004), p. 38-39 (oorspr. essay voor prijsvraag van Wiardi Beckman Academie over globalisering, 1e prijs).  
 • ‘Het stille verzet tegen de droom de nummer één te zijn’ (over kenniseconomie)’. In: Filosofie Magazine 13 (4)(2004), p. 24-29. 
 • ‘Twijfel en verwondering. Het lot van een filosofische tweeling in onze tijd’. Essay voor Serge Heederik Filosofie Prijs, 2004 (2e prijs, ongepubliceerd).  
 • ‘Voorbij voorzichtigheid en ijdeltuiterij’ (over normen- en waardendebat)’. In: Filosofie Magazine 13 (2)(2004), p. 20-25. 

2003 

 • ‘In de ban van de schaarste’. In: De Filosoof, 3 (25), november 2003, p. 6-7.  
 •  ‘Démasqué van ex-welp Balkenende. Ideologische spagaat in Balkenende II: de conservatief wikt, de liberaal beschikt’. In: Filosofie Magazine 12 (9)(2003), p. 20-23.