Home

Welkom op de website van Rutger Claassen. Ik ben hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek aan de Universiteit Utrecht. Zie elders op deze site voor een korte bio, boeken en artikelen (and click below for an english version of this site).

ACTUEEL

Drie onderzoeksthema’s waaraan ik momenteel werk:

Welke rol hebben bedrijven in onze samenleving? In “De Publieke Rol van Bedrijven” (15 pp.) geef ik een door geschiedenis, recht, economie en ethiek ge├»nspireerde analyse. Ik betoog dat bedrijven onderworpen zouden moeten worden aan eisen van de democratische rechtsstaat. Zie ook

Wat is een rechtvaardige samenleving? Het is een klassieke vraag uit de politieke filosofie. Elke tijd moet er opnieuw antwoorden op zoeken. Ge├»nspireerd door de ‘capability approach’ schreef ik hierover het boek ‘Capabilities in a Just Society’ (Cambridge University Press, 2018). Centraal stel ik daarin de realisatie van het menselijk vermogen zelfstandig door het leven te ‘navigeren’. Voor een recensie, zie hier.

Welke nieuwe vormen van eigendom ontwikkelen zich? En wat daarvan te denken? Over die vraag gaat een 5-jarig NWO-project onder de titel “Private Property and Political Power”.

Steeds meer spullen worden alleen toegankelijk voor de streamende of leasende abonnee – echt eigenaar zijn we niet meer. Is dat erg? Met Yara al Salman schreef ik voor Ars Aequi een verkenning, onder de titel ‘From Ownership to Access’.