Home

→ For English please click on the flag at the bottom of  this page

Welkom op de website van Rutger Claassen. Hij is universitair hoofddocent Ethiek & Politieke filosofie aan het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de morele grenzen aan de markt. Hij werkte eerder als universitair docent aan de Universiteit Leiden  en was visiting scholar aan de University of Michigan in Ann Arbour en de Humboldt Universität in Berlijn.

Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en onderzoekt de invulling en toepassing van centrale politieke noties als vrijheid, macht en rechtvaardigheid. In zijn werk verdedigt hij een versie van de zgn. ‘capability approach’, bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum. Verder heeft hij een speciale belangstelling voor de economische ethiek en onderzoekt hij de morele waarde van centrale economische instituties als markten, eigendom en bedrijven. Op dit moment is hij projectleider van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Private Property and Political Power (2017-2022). Met zijn team onderzoekt hij de wisselwerking tussen de uitoefening van private eigendomsrechten door individuen, groepen en bedrijven en de publieke sfeer van democratische besluitvorming.

Rutger Claassen is programmaleider van het nieuwe bachelorprogramma Philosophy, Politics, and Economics (PPE) dat in september 2018 van start zal gaan. Hij publiceert regelmatig artikelen en houdt lezingen voor een Nederlandstalig publiek. Ook publiceerde hij twee Nederlandstalige boeken (Het eeuwig tekort, Ambo 2004 en Het huis van de vrijheid, Ambo 2011). Hij is oprichter en presentator van het Filosofisch Café Utrecht, en trad op in tv-programma’s als Buitenhof en het Filosofisch Kwintet.