Home

→ For English please click on the flag at the bottom of  this page

Welkom op de website van Rutger Claassen. Hij werkt als universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde eerder rechten en filosofie en promoveerde in 2008 op een dissertatie over de morele grenzen aan de markt.

Hij is geinteresseerd in politiek-filosofische vragen over het optreden van de staat in een liberaal-democratische samenleving. In zijn boek Het huis van de vrijheid (2011) ontwikkelt hij hiervoor een denkkader rond begrippen als vrijheid en autonomie, schade en paternalisme. Hij past dit toe op een reeks van controversiele politieke casus (zoals het rookverbod in de horeca, de legitimatie van kunstsubsidies, de verhouding tussen werk en vrije tijd, duurzaamheid, immigratie en integratie).

Een speciale interesse heeft hij voor vraagstukken over het grensvlak van ethiek en economie. In het boek Het eeuwig tekort (2004) onderzocht hij de voortdurende ervaring van schaarste in rijke economieen. Momenteel werkt hij aan een Engelstalig boek over sociaal-economische rechtvaardigheid, waarin hij een versie van de zgn. ‘capability approach’ (bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum) verdedigt. In deze benadering wordt sociaal-economische ontwikkeling niet primair gezien als een zaak van economische groei (inkomen en consumptie), maar beoordeeld op de verruiming van menselijke vermogens om op waardevolle manieren te functioneren. Ook bestudeert hij economische en ethische theorieen over de vraag op welke grondslag de staat markten (financiele markten, arbeidsmarkten, productmarkten) mag reguleren; en of het marktmechanisme succesvol kan worden ingezet voor de levering van publieke diensten (zoals zorg, veiligheid, media en onderwijs).

Rutger Claassen is tevens redacteur van het toegankelijke vakblad Filosofie & Praktijk, mede-organisator van het Filosofisch Café in Utrecht, en regelmatig actief in het geven van publieke lezingen over bovenstaande thema’s.