Artikelen

Hier vindt u een overzicht van losse artikelen in Nederlandstalige tijdschriften en kranten, op chronologische volgorde. Veel teksten bevatten een mogelijkheid tot downloaden.

2021

De legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie. Een politiek-theoretische benadering’, Working Paper Serie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), nr. 43.

Een ‘social audit’ dwingt tot ondernemen gebaseerd op maatschappelijke waarde’, in Economisch Statistische Berichten, jaargang 106, no. 4795, pp. 130-133. https://esb.nu/esb/20062420/een-social-audit-dwingt-tot-ondernemen-gebaseerd-op-maatschappelijke-waarde

Politieke partijen zetten in op reparatie kapitalisme’, met Kees Cools. In: Economisch Statistische Berichten, jaargang 106, no. 4794, 18 februari 2021; pp. 106-109. https://esb.nu/esb/20062199/politieke-partijen-zetten-in-op-reparatie-kapitalisme

‘Geef burgers een rol in het beoordelen van bedrijven’, NRC Handelsblad, 7 juni 2021. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/07/geef-burgers-een-rol-in-het-beoordelen-van-bedrijven-a4046401

‘Het is klaar met het kapitalisme dat vooral de aandeelhouder dient’, met Kees Cools. In: Volkskrant, 16 februari 2021. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-het-is-klaar-met-het-kapitalisme-dat-vooral-de-aandeelhouder-dient~b25f8992/

2020

‘Een concurrentiestrijd om het publiek belang’ in Markt & Mededinging, nr. 4-5, 2020, pp. 217-218. DOI: 10.5553/MenM/138762362020023405012

‘De intelligente lockdown. Een ‘dashboard’ van drie dimensies in onze vrijheid’, in: Reeks Ethische Annotaties Ethiek Instituut, no. 7, 8 juni 2020. https://www.uu.nl/onderzoek/ethiek-instituut/onderzoek/reeks-ethische-annotaties

Herpublicatie: als ‘Een dashboard voor een intelligente lockdown’, in: Socialisme & Democratie jaargang 77, no. 6, 2020, pp. 26-41 https://wbs.nl/publicaties/een-dashboard-voor-een-intelligente-lockdown

Private eigendom, publieke macht. Op weg naar een nieuw feodalisme? Boom, Den Haag, 2020. 60 pp. ISBN 978-94-6290-779-9. Available for download at: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/394448

‘Ondernemersrisico als overheidsrisico’, www.mejudice.nl, 15 april 2020. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/ondernemersrisico-als-overheidsrisico

2019

Ondernemen in de open samenleving. Boom Bestuurskunde, Den Haag (2019). Co-edited with Judith van Erp. Available for download at: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384184

‘Introductie’, in: Ondernemen in de Open samenleving, Rutger Claassen & Judith van Erp (red.), Boom Bestuurskunde, Den Haag, 2019, pp. 9-13.   https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384184

‘De open samenleving en de vijand van binnen, in: Ondernemen in de Open samenleving, Rutger Claassen & Judith van Erp (red.), Boom Bestuurskunde, Den Haag, 2019, pp. 15-27.  https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384184

Bedrijven hebben grote invloed – daar horen plichten bij’’, met Jan-Koen Sluijs, NRC Handelsblad, 25 juli 2019.

2018

‘Systeembanken? Systeembedrijven’ Blog Bij Nader Inzien, 30 maart 2018. https://bijnaderinzien.org/2018/03/30/systeembanken-systeembedrijven/

‘From Ownership to Access. A Philosophical Perspective on the Rise of Access-Based Consumption’’, met Yara al Salman. In: Ars Aequi, jaargang 67, juli/augustus 2018, pp. 566-576.

2017

‘De publieke rol van bedrijven. Macht en verantwoording in een democratische rechtsstaat.’Ethische Annotatie nr. 4, Ethiek Instituut Universiteit Utrecht, 2017. 21 pp. https://www.uu.nl/onderzoek/ethiek-instituut/onderzoek/reeks-ethische-annotaties

‘Solidarität! Aber mit wem?’, in: Joachim Helfer, Marco Meyer, Klaus Wettig (eds.), Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, Steidl Verlag, 2017, pp. 11-21.

A National Research Agenda and the Self-Understanding of Modern Universities’, with Marcus Duwell, in: The Dutch National Research Agenda in Perspective. A Reflection on Research and Science Policy in Practice, Beatrice de Graaf, Alexander Rinooy Kan and Henk Molenaar (eds.), Amsterdam University Press, 2017, pp. 193-207

2016

‘Vooruitgangspessimisme: hebben we onze beste tijd gehad?’ in: Wijsgerig Perspectief jaargang 56, nummer 2, 2016, pp. 35-41.

‘De onafhankelijke universiteit: een lastig idee’, met Josine Blok, Marcus Duwell, Ido de Haan, Remco Raben. In: DUB (Utrechts Universiteitsblad),16 maart 2016. http://www.dub.uu.nl/artikel/opinie/onafhankelijke-universiteit-lastig-idee.html

‘Toerisme in de tropen. Een verhaal over schurende verhoudingen’, in Socialevraagstukken.nl, 6 augustus 2016. http://www.socialevraagstukken.nl/toerisme-in-de-tropen-een-verhaal-over-schurende-verhoudingen/

C‘Zakendoen, hier en in het buitenland – een ethische blik’, Webdossier Institutions for Open Societies, 9 mei 2016, http://researchstories.sites.uu.nl/2016/05/09/zakendoen-hier-en-in-het-buitenland-een-ethische-blik/

2015

‘Economische beleidsanalyses – een filosofische blik’. Rapport in opdracht van het Centraal Plan Bureau, met Ingrid Robeyns. (60 pp.). 2015. Te downloaden via: https://www.ris.uu.nl/ws/files/18029392/Claassen_Robeyns.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-adviesrapport-claassen-robeyns.pdf

‘Bredere kijk op mededingingsrecht gewenst’, met Anna Gerbrandy, in: www.mejudice.nl, 25 februari 2015

‘Recht op gelijke vrijheid’, in: Liberaal Journaal, December 2015, p. 12.

Eenzaam? Koop gezelschap!’, in: De Groene Amsterdammer 139 (7), 12 februari 2015, pp. 26-31.

‘The Triple Democratic Deficit in University Governance’, met Marcus Düwell, in: Krisis, no 2, 2015, pp. 43-49.

‘Tolerantie: een religieuze grondslag voor het liberalisme?’ in: Christen Democratische Verkenningen, jaargang 35, zomer 2015, pp. 59-65.

‘Arbeid’, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 44-45.

‘Basisinkomen’, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 63-64.

‘Vrije tijd’, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 588-589.

‘Werknemersdemocratie, in: Harry Willemsen & Peter de Wind (eds.), Woordenboek Filosofie (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015), p. 603-604.

2014

Economic Inequalities as a problem for liberal thought, in: Idee 35 (6)(2014): 12-16.

Concurreren of samenwerken? Over bedrijfsethiek en de grenzen van het mededingingsrecht’, in: Filosofie & Praktijk 35 (4)(2014): 19-33.

2013

‘Justice: Constructive or Reconstructive?’, in: Krisis (1)(2013): 28-31.

What to Think of Europe? As a Liberal, in Idee 34(6)(2013): 6-9.

Er bestaat geen recht op kapitaal’, in: De Groene Amsterdammer 137 (33), 15 augustus 2013, pp. 30-33.

Waar moet je onmenselijkheid anders aan afmeten?, met Marcus Düwell. NRC Handelsblad 13 juni 2013, p. 15.

2012

Markten zijn overal. Bespreking van van Michael Sandel, What Money Can’ Buy. The Moral Limits of Markets(London/New York:Allen Lane, 2012), in: Beleid & Maatschappij 39(4)(2012): 449-454.

‘Minima Philosophica: Verplicht broccoli eten’ (over verzekeringsplicht in de gezondheidszorg), in: Filosofie & Praktijk 33 (4)(2012): 66-72.

‘Vrij en verantwoordelijk, op z’n sociaaldemocratisch’, Socialisme & Democratie 69 (1/2)(2012): 36-46.

‘Neoliberalisme als politieke filosofie’, in: Marin Terpstra (red), Onenigheid en gemeenschap. Basisboek politieke filosofie (Boom, 2012), pp. 513-527.

2011

Privaat denken, publiek denken. Over de toewijzing van verantwoordelijkheid voor de financiële crisis’, in: Eelke de Jong (ed.). Wat zegt de crisis over onze moraal? (Nijmegen: Valkhof Pers, forthcoming, 2011).

De bindingsangst van sociaal-democraten‘, Socialisme & Democratie 68 (10/11): 61-70.

Van vrijheid naar vrijzinnigheid…en weer terug?’, (reactie op Pels & Van Dijk (red.), Vrijzinnig paternalisme), www.bureaudehelling.nl (2011).

De staat en het goede leven’, Socialisme & Democratie 68 (7/8)(2011): 23-30.

2010

Kunstsubsidies: een oefening in tegendenken’, Socialisme & Democratie 67 (12) (2010): 20-27.

Politieke deugden in coalitieland’, in: Filosofie & Praktijk, 31(2)(2010): 28-31.

De markt als paard van Troje’, Socialisme & Democratie 67 (1/2)(2010): 35-45.

‘Van privaat naar publiek denken’, in: Friesch Dagblad, 8 december 2010, p. 5.

‘De ondraaglijke lichtheid van het debat’ in: Socialisme & Democratie, 67 (7/8)(2010): 3.

Winst maken met een schoon geweten’, in: De Groene Amsterdammer 134 (25), 24 juni 2010, p. 14-17.

‘De sociaal-democratie in de herhaling?’ (over Tony Judt’s Ill fares the land), WBS-Forum op www.wbs.nl/forum (2010).

2009

Van morele vrijstelling naar morele vergunning. Pleidooi voor een publieke ethiek voor de financiële sector’, Socialisme & Democratie 66 (12)(2009): 49-59.

Over hele en halve markten’ (met Paul de Beer), Socialisme & Democratie 66 (10)(2009): 16-19

Beheers het vuur van de markt’, in: Volkskrant, 18 november 2009, p. 11.

‘Duidelijke politiek’, in Socialisme & Democratie, 66 (7/8)(2009).

‘Zin en onzin van mobiliteit’, in: Connect (Magazine van GITP), voorjaar 2009, p. 29-31.

Laat keuze tussen 65 en 67 vrij’, in: Volkskrant, 28 maart 2009, p. 9.

2008

Voorbij de reguleringsreflex’, Socialisme & Democratie 65 (12)(2008): 17-22.

Vrijzinnig waar mogelijk, moralistisch waar nodig’, Socialisme & Democratie 65 (7/8)(2008): 70-78.

‘Wie bewaakt de bewakers?’, in: Socialisme & Democratie, 65 (10)(2008).

‘Spel van baan en beloning’, in: Socialisme & Democratie 65 (3)(2008): p. 3.

‘Habermas’ blinde vlek’, in: Socialisme & Democratie. 65 (4)(2008), p. 4-5.

‘Dertig uur is genoeg’, in: U-blad (weekblad van de Universiteit Utrecht) 13 maart 2008, p. 22.

‘De prijs van de best deal’Socialisme & Democratie 65 (5)(2008): 47-56. Boekbespreking van Alberto Alesina & Francesco Giavazzi, The Future of Europe – Reform or Decline (MIT, 2006); Theo van de Klundert, Vormen van kapitalisme (Lemma, 2005); Robert Reich, Supercapitalism (Alfred Knopf, 2007); Richard Sennett,The Culture of the new Capitalism (Yale University Press, 2006).

Boekbespreking: Een broze consensus over de verzorgingsstaat’, in: Filosofie & Praktijk29 (2)(2008): 58-64. Boekbespreking van Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing (eds). Gelijk. Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal (Van Gennep / De Balie, 2006); Ewald Engelen, Anton Hemerijck en Willem Trommel (eds.). Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat (Lemma, 2007).

2007

Kindertijdwerk. Een pleidooi voor de 30 urige werkweek’, in: Socialisme & Democratie 64 (1/2)(2007): 57-67.

Marktwerking kan morele praktijken eroderen’, in: Lessen in marktwerking. Christen-Democratische Verkenningen, Herfst 2007, 69-78. 

‘De afnemende meeropbrengsten van groei. Een verklaring vanuit de aantasting van fictieve marktgoederen’, in: Jasper van der Steen (red.), “Geld speelt geen rol”. Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn? (Hilversum: Hiteq Centrum van innovatie, 2007), 69-74.

‘Schoonheid en commercie’ in: Socialisme & Democratie, 64 (6)(2007), p. 3.

‘Het ideale evenwicht (op naar de 30-urige werkweek)’, deel 1, en deel 2 in: Trouw (Letter &Geest), 31 maart 2007.

2006

Markt en zorg. Filosofische grensverkenningen. (Utrecht: NIZW, 2006). 36 pp.

‘De verbeelding krijgt een kans’ , in: De Helling, nr. 3, Herfst 2006, 22-24.

De media: marktplaats of plaats voor ontmoeting?’, in:  Socialisme & Democratie 63 (5)(2006): 15-23.

De TV-therapeut helpt u graag. Coachprogramma’s en de moralisering van het privé-leven’, in: Filosofie Magazine 15 (8)(2006), p. 46-51.

‘ Politiek als soap en als drama’, in Socialisme & Democratie 63 (7/8)(2006): p. 3.

De vrije markt heeft betere mensen van ons gemaakt’, in: Filosofie Magazine, 15 (6)(2006), p. 44-49.

‘Economische groei en de jeugd van tegenwoordig’, in: Waterstof nr. 14, mei 2006.

Economische groei en de hedendaagse jeugd’, in: NRC Handelsblad, 22 april 2006.

‘Het komische en het religieuze’, in Socialisme & Democratie 63 (3)(2006), p. 4-5.

Zachte dwang. Hoe organisaties, klanten en werknemers elkaar in de tang nemen’, in Filosofie Magazine, 15 (2)(2006), p. 16-20.

2005

De plaats van de markt: nieuwe controverses’. In Socialisme & Democratie 62 (12)(2005): 48-55. Boekbespreking van Martha Ertman & Joan Williams (eds.),Rethinking Commodification (New York University Press, 2005); Eelke de Jong (ed.), Markt en waarden (Valkhof Pers, 2004); Colin Williams, A Commodified World? (Zed Books, 2005).

Wat moeten we aan met blind natuurgeweld?’, in Filosofie Magazine, 14 (8)(2005), p. 14-17.

‘Doorbraak, personalisme, socialisme. De geschiedenis en actualiteit van drie politiek-ethische leerstukken’. In: Gamma (blad van Stichting Teilhard de Chardin), 12 (4)(2005), p. 41-48.

‘Kloofdenken’. In: Socialisme & Democratie 62 (6)(2005), p. 3.

Echte welvaart! Maar wat is echte welvaart?’. In Waterstof 1 (6)(2005).

‘Economie van verlangen schept schaarste’, in: Financieel Dagblad, 17 juni 2005, p. 9.

Scheppen zonder te verslinden. Handleiding voor een leven in overvloed’. In: Filosofie Magazine 14 (3)(2005), p. 14-17.

‘De utopie van de strijd’. In: Waterstof 1 (2)(2005).

De Nederlander pendelt tussen depressie en manie’ (over SCP-rapport). In: Filosofie Magazine 13 (10)92004/2005), p. 24-27.

2004

Wat zou Banning van het beginselmanifest vinden?’. In: Socialisme & Democratie 61 (10/11)(2004): 57-61.

‘Het eindeloze tekort van een gefrustreerde aap’. In: Filosofie Magazine, 13 (8)(2004), p. 42-49.

Hoe overleven we de globalisering? Een mondiaal bewustzijn vereist ethische training’. In: Filosofie Magazine 13 (7)(2004), p. 20-25.

Balanceren tussen uitsluiting en overbelasting’. In: Onze Wereld 47 (6)(2004), p. 38-39 (oorspr. essay voor prijsvraag van Wiardi Beckman Academie over globalisering, 1e prijs).

Het stille verzet tegen de droom de nummer één te zijn’ (over kenniseconomie)’. In: Filosofie Magazine 13 (4)(2004), p. 24-29.

Twijfel en verwondering. Het lot van een filosofische tweeling in onze tijd’. Essay voor Serge Heederik Filosofie Prijs, 2004 (2e prijs, ongepubliceerd).

Voorbij voorzichtigheid en ijdeltuiterij‘ (over normen- en waardendebat)’. In: Filosofie Magazine 13 (2)(2004), p. 20-25.

2003

‘In de ban van de schaarste’. In: De Filosoof, 3 (25), november 2003, p. 6-7.

Démasqué van ex-welp Balkenende. Ideologische spagaat in Balkenende II: de conservatief wikt, de liberaal beschikt’. In: Filosofie Magazine 12 (9)(2003), p. 20-23.