Het eeuwig tekort (2004)

In oktober 2004 verscheen mijn boek Het Eeuwig Tekort. Een Filosofie van de Schaarste bij uitgeverij Ambo/Anthos. Dit boek was een uitgebreide en bewerkte versie van de scriptie die ik in 2002 voor mijn filosofiestudie schreef. Het boek werd voorjaar 2005 als een van de vijf boeken genomineerd voor de shortlist van de ‘Socrateswisselbeker’ voor het meest prikkelend Nederlandse filosofieboek van 2004. Hier is de integrale tekst van de inleiding en de inhoudsopgave van het boek te vinden.

N.B. Dit boek is alleen nog 2e hands verkrijgbaar. Wie op zoek is maar via die weg geen exemplaar kan bemachtigen, kan rechtstreeks met mij contact opnemen.

Hier kunnen recensies gedownload worden:

 

Synopsis:

Waarom leven wij in een wereld die voor eeuwig gevuld lijkt te zijn met tekorten? Welke mechanismen creëren dat voortdurende gevoel niet genoeg te hebben? Waar komt ons oneindig verlangen naar méér vandaan – ondanks alle welvaart en overvloed? Deze vragen vormen de basis van een filosofische zoektocht naar de oorsprong van schaarste.

Rutger Claassen bespreekt de belangrijkste denkers uit filosofie en economie die zich met dit probleem hebben beziggehouden. Hij laat zien hoe schaarste een rol speelt in actuele debatten over globalisering, de consumptiemaatschappij, natuur en milieu, de waarde van arbeid en het debat over normen en waarden.
In Het eeuwig tekort stelt Claassen de vraag hoe wij ‘voorbij de schaarste’ kunnen komen en ons kunnen losmaken van onze opgelegde drang tot ongebreidelde bevrediging van behoeften. Volgens hem moeten we de uitweg zoeken in een filosofie die ervan uitgaat dat de bevrediging van menselijke behoeften slechts één vorm is van menselijke activiteit temidden van een veelheid aan waardevolle levensvervullingen.
Rutger Claassen (1978) is filosoof en jurist en is werkzaam als promovendus aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Artikelen van zijn hand verschenen in Filosofie Magazine en Onze Wereld. In mei 2004 won hij de essay-prijs over globalisering van de Wiardi Beckman Academie.