Links

Het Department Wijsbegeerte in Utrecht, waar ik werk.

Uitgever Ambo|Anthos, die mijn Nederlandstalige boeken uitgeeft.

Het netwerk voor onderzoek voor filosofen in Nederland: de Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW).

Het tijdschrift Filosofie & Praktijk, waar ik een van de redacteuren ben. Twee andere tijdschriften waarvoor ik veel geschreven heb, zijn Filosofie Magazine (toegankelijk algemeen tijdschrift voor filosofie voor een groot publiek) en Socialisme & Democratie (het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting).

Een levendige site met debatten over sociale vraagstukken (ik ben een van hun ‘dragers’).

Een paar nuttige links in politieke filosofie:

Twee internet encyclopedieen: Stanford Encyclopedia of Philosophy en de Internet Encyclopedia of Philosophy

Een site met veel nuttige links naar klassieke teksten: classical texts in political philosophy.

Twee blogs voor politiek filosofen: Public Reason en Crooked Timber.

Mijn favoriete site om boeken te bestellen (geen verzendkosten!): Book Depository.