Bio & CV

Rutger Claassen (1978) is hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek aan het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de morele grenzen aan de markt (bekroond met prijzen van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor de Kunsten en de landelijke Onderzoeksschool Ethiek). Hij werkte eerder als universitair docent aan de Universiteit Leiden  en was visiting scholar aan de University of Michigan in Ann Arbour en de Humboldt Universität in Berlijn.

Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en onderzoekt de invulling en toepassing van centrale politieke noties als vrijheid, macht en rechtvaardigheid. In zijn monografie Capabilities in a Just Society. A Theory of Navigational Agency  (Cambridge University Press, 2018) verdedigt hij een versie van de zgn. ‘capability approach’, bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum. In deze benadering wordt rechtvaardigheid niet primair gezien als een zaak van materiele hulpbronnen, maar beoordeeld op de verruiming van persoonlijke menselijke vermogens.

Verder heeft hij een speciale belangstelling voor de economische ethiek en onderzoekt hij de morele waarde van centrale economische instituties als markten, eigendom en bedrijven. Eerder ontving hij een NWO VENI-beurs (2012-2015) voor een onderzoek naar de normatieve fundamenten van de regulering van markten. Op dit moment is hij projectleider van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Private Property and Political Power in Liberal-Democratic Societies (2017-2022). Met zijn team onderzoekt hij de wisselwerking tussen de uitoefening van private eigendomsrechten door individuen, groepen en bedrijven en de publieke sfeer van democratische besluitvorming. Vanaf zomer 2020 is hij tevens projectleider van het door de European Research Council gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor.

Rutger Claassen is initiatiefnemer en programmaleider van het nieuwe bachelorprogramma Philosophy, Politics, and Economics (PPE) dat in september 2018 van start is gegaan. In dit programma worden studenten op interdisciplinaire wijze getraind in de studie van politieke en economische instituties, en op kritische wijze leren reflecteren op de maatschappelijke uitdagingen waarvoor die instituties staan.    Rutger Claassen publiceert regelmatig artikelen en houdt lezingen voor een Nederlandstalig publiek geïnteresseerd in filosofie. Ook publiceerde hij twee Nederlandstalige boeken (Het eeuwig tekort, Ambo 2004 en Het huis van de vrijheid, Ambo 2011). Hij is oprichter en presentator van het Filosofisch Café Utrecht, en trad op in tv-programma’s als Buitenhof en het Filosofisch Kwintet.

De volgende downloads zijn beschikbaar (update 2021)

  • Een volledig CV
  • Een lijst met publicaties, wetenschappelijk en voor een groter publiek
  • Een lijst met presentaties, lezingen, interviews en media-optredens, wetenschappelijk en voor een groter publiek